فدک - دفاتر محاکم مخصوص کارآموزان وکالت-فرمت ورد، ۲۶ صفحه
درباره فروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
موضوعات
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1395/01/18
تعداد محصولات اضافه شده : 11
تعداد فروشهای کاربر : 4
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه

explorer blog

   دفاتر محاکم مخصوص کارآموزان وکالت-فرمت ورد، ۲۶ صفحه

فدک فایل 1397/02/02 دسته بندی : کارآموزی 0

دفتر دادگاه محل تنظیم شکایات و دادخواست‌ها و تهیه مقدمات دادرسی که به تصدی مدیر دفتر و اعوان اداره می‌شود. دفتر دادگاه تحت ریاست رئیس دادگاه یا رئیس شعبه دادگاه انجام وظیفه می‌کند.

مقاله دفاتر محاکم
نوع فایل word
(قیمت پیشنهادی 15000تومان)
مقدمه:
دفتر دادگاه محل تنظیم شکایات و دادخواست‌ها و تهیه مقدمات دادرسی که به تصدی مدیر دفتر و اعوان او که به قدر کافی اعضاء دارد، اداره می‌شود. دفتر دادگاه تحت ریاست رئیس دادگاه یا رئیس شعبه دادگاه انجام وظیفه می‌کند.
دفتر در لغت به معنی اطاق کار و محل جمع آوری نامه‌ها است.جایی است که منشیان و دبیران در آن جا نامه‌ها را می‌نویسند. در سال 1310 برای امور دفتری دادگاه‌های تهران، سازمان مخصوصی ایجاد گردید که مبتنی بر اصول تمرکز بود. دستگاه‌های جداگانه متمرکز برای هر یک از انواع کارهای دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات، بایگانی، قرائت پرونده‌ها و غیره به وجود آمد که هر یک در سهم خود نزد همه شعب جمعاً مأموریت داشتند و ....
و شامل سرفصل های:
بخش اول: دفاتر دادگاه‌ها
مبحث اول: گزارش دفاتر (توضيح دفاتر موجود در دفتر دادگاه)
مبحث دوم: انواع اوقات دادگاه
مبحث سوم: کارمندان دفتر دادگاه و وظایف آن‌ها
گفتار اول: كارمندان دفتري
گفتار دوم: مدیر دفتر و منشی
گفتار سوم: وظایف اختصاصی منشی دادگاه
گفتار چهارم: وظایف اختصاصی ثبّات دادگاه
گفتار پنجم: وظایف اختصاصی بایگان
مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر از وصول دادخواست تا صدور و انشاء رأی
گفتار اول: وصول دادخواست و تکمیل پرونده مقدماتی
گفتار دوم: به جریان افتادن پرونده و تشکیل جلسه دادرسی دادگاه
گفتار سوم: وظایف مدیر دفتر در اثناء جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه
گفتار چهارم: وظایف مدیر دفتر در اثنای رسیدگی به پرونده در رابطه با اقدامات دادگاه
گفتار پنجم: وظایف مدیر دفتر پس از انشاء و صدور رای دادگاه
مبحث پنجم: وظایف اختصاصی مدیران دفاتر دادگاه‌های جزائی
مبحث ششم: وظایف متفرقه مدیر دفتر 
بخش دوم: اوراق و ابلاغ قضايي و كاربرد آن‌ها
مبحث اول: مهم‌ترین اوراق قضايي 
گفتار اول: دادخواست يا عرض حال
گفتار دوم: اظهارنامه

گفتار سوم: اخطاريه
گفتار چهارم: احضارنامه يا احضاريه
گفتار پنجم: برگ جلب
گفتار ششم: دادنامه
گفتار هفتم: اجرائيه
گفتار هشتم: واخواست
مبحث دوم: ابلاغ اوراق قضائی 
گفتار اول: ابلاغ واقعی
گفتار دوم: ابلاغ قانونی
گفتار سوم: نظارت بر ابلاغ اوراق
گفتار چهارم: دعوت طرفین به دادرسی
بخش سوم: وظایف مدیر دفتر پس از تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر پس از تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر دادگاه و اقدامات وی
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در صورت فرجام خواهی از آرای قطعی قابل فرجام
مبحث سوم:وظایف مدیران دفاتر در صورت درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی قابل اعاده دادرسی
بخش چهارم: محاسبه هزینه های دادرسی
مبحث اول:وظايف مربوط به محاسبه هزینه‌ها و نظارت و كنترل دادخواست و ضمائم از لحاظ الصاق و ابطال تمبر
گفتار اول: هزينه دادرسي
گفتار دوم: هزينه دفتر
بخش پنجم: اقدامات مربوط به اجراي حكم
مبحث اول: اجراي احكام مدني
گفتار اول: شرايط صدور اجرائيه
مبحث دوم: اجراي احكام كيفري
گفتار اول: اجراي حكم ضرر و زيان ناشي از جرم


خرید و دانلود | 18,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط